Pasjansa.pl

Pasjans dla każdego. Darmowe gry karciane.

Piramida Klasyczna

Zasady gry:

Pasjans Piramida Klasyczna korzysta ze standardowej talii 52 kart. Karty są układane w formie piramidy, składającej się z siedmiu rzędów. Każdy rząd zawiera jedną kartę więcej niż rząd poniżej niego, tworząc unikalną strukturę piramidy.

Celem gry jest usunięcie wszystkich kart z piramidy. Aby to zrobić, musisz usuwać pary kart, które sumują się do 13. Król ma wartość 13 i możesz go usunąć samodzielnie, Dama ma wartość 12, Walet 11, a numeryczne karty mają wartości odpowiadające ich numerom. As ma wartość 1.

Kiedy nie możesz już tworzyć par na piramidzie, przeglądasz talię. Możesz używać kart z talii, aby sparować je z kartami na piramidzie i tworzyć pary sumujące się do 13. Gra Piramida Klasyczna kończy się, gdy wszystkie karty są usunięte z piramidy lub gdy nie możesz już tworzyć par.